Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Hodnocení spokojenosti zákazníka

 

Vážení zákazníci,

 

v zájmu zlepšení kvality našich služeb si Vás dovolujeme požádat o krátké zhodnocení

Vašich dosavadních zkušeností s využíváním našich služeb. Děkujeme za Váš čas.


1 - Využíváme služeb těchto oddělení VTC 

2 - Úroveň komunikace a vstřícnost při jednání

3 - Rozsah nabízených služeb


4 - Kvalita poskytovaných služeb5 - Nabízené dodací lhůty6 - Dodržování sjednaných termínů7 - Úroveň vystavovaných protokolů8 - Odborná pomoc a spolupráce


 


10 - Ve srovnání s jinými zkušebnami jsou ceny


 


11 - Doporučili byste naše služby jiným

 

 


3 - nespokojen *


 

 


1 - velmi spokojen


 

 


4 - velmi nespokojen *

 

 


2 - spokojen


 

 


Název organizace

* - uveďte prosím důvod v poznámce k hodnocenému parametru


 

 


Dobrovolné údaje

Zpracoval

Funkce

Fyzikálně-chemická zkušebna

Metalografická zkušebna

Zkušebna mechanických vlastností

Nedestruktivní zkoušení

Obrobna zkoušek

Kontaktní údaje zákazníka

Zde prosím zadejte datum

Slovní hodnocení

9 - Způsob předávání výsledjků